Tag Archives: branje

ELOPE Various

Links to Articles in ELOPE XI – Spring

Volume XI – Spring (2014): The Play’s the Thing: Eclectic Essays in Memory of a Scholar and Drama Translator (Joural Eds. Smiljana Komar and Uroš Mozetič, Volume Eds. Tomaž Onic and Simon Zupan)

 

ELOPE Various

ELOPE XI – Spring: Online Edition

Dear SDAŠ members, dear friends, dear visitors,

The latest volume of the academic journal published by the Slovene Association for the Study of English and the Department of English at the University of Ljubljana is now available on-line.

You can access the articles here: ELOPE Vol. XI – Spring.

ElopeXI-S

 

ELOPE Various

ELOPE XI – SPRING is here!

ELOPE XI – Spring has arrived. SDAŠ members and the authors will be receiving their free copies this week!

Congratulations to the journal editors ( Smiljana Komar, Uroš Mozetič), the guest editors (Tomaž Onič and Simon Zupan), and the authors: Tina Cupar, Alenka Valh Lopert, Michelle Gadpaille, Nursen Gömceli, Klementina Jurančič Petek, Primož Jurko, Victor Kennedy, Melita Kukovec, Frančiška Lipovšek, Katja Plemenitaš, Janez Skela, Simon Zupan and Marko Štefanič.

Soon, ELOPE XI – Spring will also be available on-line. Meanwhile, feel free to browse the past issues of ELOPE: http://www.sdas.edus.si/elope.html

ElopeXI-S

Calls Tips

Book Reviews for The Messenger

Have you ever thought of writing a review for The Messenger? The list of books for review has just been considerably added to, and is available, as always, on the ESSE website: http://www.essenglish.org/books-for-review.html

Events Various

Elope X – Spring

SDAŠ is proud to announce a new volume of its academic journal ELOPE (Vol. X – Spring).

If you would like a printed issue, please write to our treasurer Andrej Stopar. SDAŠ members and the authors of the articles will receive their free copies in the next couple of weeks.

Let us remind you that the journal is also available on-line: http://www.sdas.edus.si/elope.html

Events Various

10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

Posredujemo vabilo Bralnega društva Slovenije:

Vabilo na 10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

“TUDI MI BEREMO. Različni bralci z različnimi potrebami”,

ki bo v ponedeljek, 9. septembra 2013,

v Klubu CD, Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10

Spoštovani!

Bralno društvo Slovenije (BDS) vsako drugo leto obeleži mednarodni dan pismenosti s strokovnim posvetovanjem. Letošnje posvetovanje namenjamo problematiki različnih vrst bralcev s posebnimi potrebami v različnih starostnih obdobjih. Osredotočamo se na težave, kot so disleksija, odpor do branja, težave slepih in slabovidnih, gluhih, ljudi z govorno-jezikovnimi motnjami.

Strokovno posvetovanje namenjamo članicam in članom Bralnega društva Slovenije, strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov, knjižnic, fakultet, založb in študentom. Vabimo vas, da se srečanja udeležite, sodelujete v strokovnem dialogu in ga obogatite s svojim razmišljanjem!

V nizu strokovnih prispevkov se bo dr. Milena Košak Babuder posvetila mladostnikom z disleksijo, ki jih je v naših šolah iz leta v leto več. Dr. Martina Ozbič bo predstavila, katere veščine mora usvojiti otrok, da lahko bere. Dr. Cirila Peklaj se bo poglobila v premoščanje odpora do branja. Slepim bo posvečenih nekaj referatov po odmoru, ki jih bodo predstavile Tatjana Murn, dr. Aksinija Kermanuner ter Nina Schmidt. Temo bo zaključila zanimiva delavnica. O pismenosti pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami bosta spregovorili Anja Štrekelj in Nika Vizjak, o odnosu med branjem in učenjem pa Suzana Vasič in Tjaša Burja. Bralni pismenosti in branjem v slovenskem znakovnem jeziku sta posvečena referata mag. Irene Dornik in zaposlenih v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Primer iz prakse iz sežanske Kosovelove knjižnice nam bo predstavila Tanja Bratina Grmek. V zaključni delavnici pa bomo spoznali branje s pomočjo znakovnega jezika.

Po koncu dopoldanskega dela programa bomo člani BDS izkoristili čas tudi za občni zbor. Vse nečlane vljudno vabimo, da podpišejo pristopne izjave in se nam v društvu pridružijo.

Med odmori bo obenem čas za ogled plakatov s predstavitvijo dobre prakse, predstavile se nam bodo tudi avtorice, s katerimi se bomo pogovorili pri pogovoru, ki bo zaokrožil naše letošnje srečanje. Njihovo znanje in izkušnje bodo predstavljena v drugem delu zbornika, ki bo izšel v elektronski obliki.

Program posveta in prijavnica za udeležbo sta priložena. Udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi.

Lepo vas pozdravljamo.

 

            Savina Zwitter,                                                                     dr. Zoltan Jan,

predsednica Upravnega odbora BDS                               predsednik Bralnega društva Slovenije