Tag Archives: Smiljana Komar

ELOPE Events

ELOPE Vol. XI – Autumn (Journal Eds. Smiljana Komar and Uroš Mozetič, Volume Ed. Andrej Stopar)

We are proud to announce the new issue of the academic journal ELOPE (English Language Overseas Perspectives and Enquiries).

ELOPE Vol. XI – Autumn (Journal Eds. Smiljana Komar and Uroš Mozetič, Volume Ed. Andrej Stopar) is already available on-line (http://www.sdas.edus.si/vol11-2.html) and includes articles by:

– Dušan Gabrovšek (University of Ljubljana, Faculty of Arts),
– Uroš Martinčič (Slovenia),
– Lidija Štrmelj (University of Zadar),
– Vesna Ukić Košta (University of Zadar),
Lisa Botshon (University of Maine at Augusta),
– Nataša Gajšt (University of Maribor, Faculty of Economics and Business),
– Gabrijela Petra Nagode, Karmen Pizorn, and Mojca Juriševič (University of Ljubljana, Faculty of Education), and
– Uroš Mozetič (University of Ljubljana, Faculty of Arts).

You are also invited to explore other volumes of ELOPE here: http://www.sdas.edus.si/elope.html.

ELOPE XI - Autumn
ELOPE XI – Autumn
Events Various

Vabilo na redno letno skupščino SDAŠ

VABILO

Spoštovani člani Slovenskega društva za angleške študije,

Vljudno vas vabim, da se udeležite redne letne skupščine SDAŠ, ki bo v petek 12. 12. 2014 ob 15.30 v sobi 31 (pritličje desno, Prevajalski oddelek) na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda, določitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
2. Poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2014
3. Poročilo o finančnem stanju društva (Andrej Stopar)
4. Izvolitev blagajnika društva
5. ELOPE: potrditev Pravilnika revije
6. Sodelovanje z ESSE (board meeting in konferenca v Košicah 2014)
7. Načrt dela za leto 2015
– ELOPE (elektronska revija, uvrstitev v baze, prihodnje številke)
– Priprave na 4. SDAŠ konferenco 2016
8. Razno.

Prosim, da se skupščine zanesljivo udeležite.

Smiljana Komar, predsednica Sdaš

Calls Events Various

Redna letna skupščina SDAŠ

Spoštovani člani Slovenskega društva za angleške študije,

Vljudno vas vabim, da se udeležite redne letne skupščine SDAŠ, ki bo v  petek 27. 9. 2013 ob 15.00 v sobi 302 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dnevni red:

 

  1. Sprejem dnevnega reda, določitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
  2. Poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2013
  3. Poročilo o finančnem stanju društva (Andrej Stopar)
  4. Sodelovanje z ESSE

–          Board meeting v Cluju

–          Konferenca v Košicah 2014

5. Mandati predsednika, namestnika, tajnika in blagajnika SDAŠ

6. Imenovanje predstavnika SDAŠ v ESSE Board

7. Načrt dela za leto 2014

–          Konferenca Words and Music II, 11 – 12 April, 2014

–          ELOPE

–          Facebook profil in blog

8. Razno.

Prosim, da se skupščine zanesljivo udeležite.

 

Smiljana Komar

Predsednica SDAŠ

Ljubljana, 19. 9. 2013

Events Various

Smiljana Komar – ESSE Secretary

Dear SDAŠ members,
We are happy to inform you that our own Smiljana Komar has been elected ESSE Secretary. She will assume her new role in the ESSE Executive (http://www.essenglish.org/history.html#Executive) January 1st, 2014. Congratulations, Smilja!!!