Category Archives: Various

Various

Language Tip 17 (2014-15)

The slash…

Try not to use it to separate synonyms:

“I went into the woods and saw a giant/huge toad.”

A sentence like that leaves the reader wondering:

1) What is there a difference between “giant” and “huge”?

2) If there is no great difference, why are both words needed?

3) Isn’t it the author’s job to choose the right word?

If you are signalling an alternative, remember that no space is needed before and after the slash (there are exceptions to this rule):

e.g. “he/she

Jason Blake and Monika Kavalir

Various

Language tip 16 (2014-15)

Using expressions from other languages is risky and fine and replete with an “I don’t know what.”

A well-placed French or Latin or Slovenian expression can contribute to the impression of a well-educated writer.

However, there are other dangers.

First, you might sound pretentious (like you’re lording your knowledge of Ancient Greek over your reader).

Second, you might sound hackneyed. Phrases such as carpe diem, je ne sais quoi and crème de la crème are overused to the point of cliché.

Third, italics. When to use them? According to the Chicago Manual of Style, “Italics are used for isolated words and phrases in a foreign language if they are likely to be unfamiliar to readers.”

Fourth, it can be obvious that we simply can’t think of an English word…

Fifth, you need to be careful to write the word correctly, including accents. “garcon” [sic] is best avoided if you can’t find the cedilla on your keyboard.

Sixth, plurals can get messy. For example, if you order a “panini” (rather than a “panino”), you will not go hungry. If you speak of “tempos” after going to the opera, the chattering classes might wrinkle their collective noses. When it doubt, check the dictionary!

Jason Blake and Monika Kavalir

Various

Language Tip 15 (2014-15)

Patterns with consider…

The verb “consider” is normally transitive, but the usage depends on the meaning:

1) “He considers me stupid” means “He thinks that I am stupid.”
2) “Please consider me as a partner” means “Please think about making me a partner.”

As you can see, mixing up the two can easily result in misunderstandings.

In terms of non-finite complementation, the usual pattern would be to say something is considered (i.e. believed) to have a healing effect (“…but you might consider having another child, for instance”).

Jason Blake and Monika Kavalir

Various

Language Tip 14 (2014-15)

The best of … construction: It’s perfectly ok to say “under the best circumstances” or “under the best conditions,” but this is not the best possible way of expressing this idea.

In these particular cases, you can up the level a bit by using an of-phrase: under the (very) best of circumstances.

The challenge, of course, is how to think of such catchy phrases; one possible and surprisingly productive way of doing that is googling e.g. “under the best”.

Three examples

“We were working under the best of conditions.”

“We parted under the best of terms.”

“I studied under the best of tutors.”

(N.B. the overwhelming majority of hits will be for “the best of conditions” or “the best of circumstances”)

Jason Blake and Monika Kavalir

Various

Blagajnik SDAŠ in članarina 2014

Spoštovane članice in spoštovani člani društva SDAŠ,

obveščamo vas, da je blagajniško funkcijo v SDAŠ 12. 12. 2014 prevzela dr. Franja Lipovšek.

Hkrati vam sporočamo, da se je v preteklem tednu začela distribucija jesenske številke revije ELOPE, ki ji je priložena položnica za članarino 2014. Če ste dobili več kot eno položnico, društvu dolgujete še pretekle članarine. Opozorili bi vas radi, da smo se na skupščini društva zaradi stroškov z mednarodno članarino (del vaše članarine, ki ga redno nakazujemo krovni organizaciji ESSE), odločili, da bomo večkratne neplačnike ob naslednjem posodabljanju evidenc izključili iz društva.

Za tiste, ki ste vajeni elektronskega poslovanja, pošiljamo tudi podatke društva, ki jih potrebujete za nakazilo:

– Slovensko društvo za angleške študije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
– IBAN SI56 0201 0002 0047 247 (Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana)
– znesek: €20 za redne člane in €10 za študente in upokojence
– za referenco/sklic lahko uporabite svoj rojstni datum

Če vam članarino plačuje vaš delodajalec in rabite račun, o tem obvestite dr. Franjo Lipovšek (franciska.lipovsek@guest.arnes.si).

Še enkrat vas vabimo k oddaji prispevkov za naslednjo številko revije ELOPE, ki bo tematska: http://sdas.splet.arnes.si/…/call-for-papers-elope-xii-spr…/. Društvenim dogodkom lahko sledite tudi na Facebooku (https://www.facebook.com/sdas.elope) in na društvenem blogu (http://sdas.splet.arnes.si/).

Events Various

Vabilo na redno letno skupščino SDAŠ

VABILO

Spoštovani člani Slovenskega društva za angleške študije,

Vljudno vas vabim, da se udeležite redne letne skupščine SDAŠ, ki bo v petek 12. 12. 2014 ob 15.30 v sobi 31 (pritličje desno, Prevajalski oddelek) na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda, določitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
2. Poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2014
3. Poročilo o finančnem stanju društva (Andrej Stopar)
4. Izvolitev blagajnika društva
5. ELOPE: potrditev Pravilnika revije
6. Sodelovanje z ESSE (board meeting in konferenca v Košicah 2014)
7. Načrt dela za leto 2015
– ELOPE (elektronska revija, uvrstitev v baze, prihodnje številke)
– Priprave na 4. SDAŠ konferenco 2016
8. Razno.

Prosim, da se skupščine zanesljivo udeležite.

Smiljana Komar, predsednica Sdaš

Events Tips Various

102 English Tips: Another Quick Guide to Avoiding ‘Slovenglish’

Spoštovani člani in članice društva SDAŠ,

na portalu issuu.com si lahko ogledate novo knjigo “102 English Tips: Another Quick Guide to Avoiding ‘Slovenglish” (Jason Blake in Andrej Stopar, 2014). Knjiga je nastala na podlagi jezikovnih nasvetov, ki ste jih lahko spremljali tudi na društvenem blogu in na društvenih FB straneh.

102Tips

 

ELOPE Various

Links to Articles in ELOPE XI – Spring

Volume XI – Spring (2014): The Play’s the Thing: Eclectic Essays in Memory of a Scholar and Drama Translator (Joural Eds. Smiljana Komar and Uroš Mozetič, Volume Eds. Tomaž Onic and Simon Zupan)

 

ELOPE Various

ELOPE XI – Spring: Online Edition

Dear SDAŠ members, dear friends, dear visitors,

The latest volume of the academic journal published by the Slovene Association for the Study of English and the Department of English at the University of Ljubljana is now available on-line.

You can access the articles here: ELOPE Vol. XI – Spring.

ElopeXI-S

 

ELOPE Various

ELOPE XI – SPRING is here!

ELOPE XI – Spring has arrived. SDAŠ members and the authors will be receiving their free copies this week!

Congratulations to the journal editors ( Smiljana Komar, Uroš Mozetič), the guest editors (Tomaž Onič and Simon Zupan), and the authors: Tina Cupar, Alenka Valh Lopert, Michelle Gadpaille, Nursen Gömceli, Klementina Jurančič Petek, Primož Jurko, Victor Kennedy, Melita Kukovec, Frančiška Lipovšek, Katja Plemenitaš, Janez Skela, Simon Zupan and Marko Štefanič.

Soon, ELOPE XI – Spring will also be available on-line. Meanwhile, feel free to browse the past issues of ELOPE: http://www.sdas.edus.si/elope.html

ElopeXI-S