Category Archives: Various

Events Tips Various

The Thinking Approach to language teaching and learning – TA

A piece of news for anyone thinking about “The Thinking Approach to language teaching and learning – TA”:

For the past 15 years the TA team has been developing an approach to language teaching and learning that allows for an integrated development of language and thinking skills (The Thinking Approach to language teaching and learning – TA). Nowadays the TA is being used in many European countries and has trained over 500 teachers across Europe. You can find more details about the TA here:

http://www.thinking-approach.org/ (description of the approach and materials for teachers of English)
http://www.ta-teachers.eu/ (a community of teachers using the approach)
http://www.ta-parents.eu/ (materials for family learning based on the approach)

A residential week long TA course for language teachers will take place in Riga in March 2013. This course is included in the official catalogue of the European Commission, therefore all costs associated with the course can be covered by an EU grant (including travel and accommodation). Detailed information about the course, including feedback from the previous course participants, can be found here:
http://www.ta-group.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Acourse-1&catid=47%3Aresidential-courses&Itemid=81

This is a link to the course page in the EU catalogue where you can also see the preliminary course programme:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=37808

The deadline for the EU grant application is 17 September. The applications are to be sent to the National Agency of the applicant’s country. The list of the Agencies can be found here:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm

Events Various

Smiljana Komar – ESSE Secretary

Dear SDAŠ members,
We are happy to inform you that our own Smiljana Komar has been elected ESSE Secretary. She will assume her new role in the ESSE Executive (http://www.essenglish.org/history.html#Executive) January 1st, 2014. Congratulations, Smilja!!!

Events Various

Elope X – Spring

SDAŠ is proud to announce a new volume of its academic journal ELOPE (Vol. X – Spring).

If you would like a printed issue, please write to our treasurer Andrej Stopar. SDAŠ members and the authors of the articles will receive their free copies in the next couple of weeks.

Let us remind you that the journal is also available on-line: http://www.sdas.edus.si/elope.html

Events Various

10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

Posredujemo vabilo Bralnega društva Slovenije:

Vabilo na 10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

“TUDI MI BEREMO. Različni bralci z različnimi potrebami”,

ki bo v ponedeljek, 9. septembra 2013,

v Klubu CD, Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10

Spoštovani!

Bralno društvo Slovenije (BDS) vsako drugo leto obeleži mednarodni dan pismenosti s strokovnim posvetovanjem. Letošnje posvetovanje namenjamo problematiki različnih vrst bralcev s posebnimi potrebami v različnih starostnih obdobjih. Osredotočamo se na težave, kot so disleksija, odpor do branja, težave slepih in slabovidnih, gluhih, ljudi z govorno-jezikovnimi motnjami.

Strokovno posvetovanje namenjamo članicam in članom Bralnega društva Slovenije, strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov, knjižnic, fakultet, založb in študentom. Vabimo vas, da se srečanja udeležite, sodelujete v strokovnem dialogu in ga obogatite s svojim razmišljanjem!

V nizu strokovnih prispevkov se bo dr. Milena Košak Babuder posvetila mladostnikom z disleksijo, ki jih je v naših šolah iz leta v leto več. Dr. Martina Ozbič bo predstavila, katere veščine mora usvojiti otrok, da lahko bere. Dr. Cirila Peklaj se bo poglobila v premoščanje odpora do branja. Slepim bo posvečenih nekaj referatov po odmoru, ki jih bodo predstavile Tatjana Murn, dr. Aksinija Kermanuner ter Nina Schmidt. Temo bo zaključila zanimiva delavnica. O pismenosti pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami bosta spregovorili Anja Štrekelj in Nika Vizjak, o odnosu med branjem in učenjem pa Suzana Vasič in Tjaša Burja. Bralni pismenosti in branjem v slovenskem znakovnem jeziku sta posvečena referata mag. Irene Dornik in zaposlenih v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Primer iz prakse iz sežanske Kosovelove knjižnice nam bo predstavila Tanja Bratina Grmek. V zaključni delavnici pa bomo spoznali branje s pomočjo znakovnega jezika.

Po koncu dopoldanskega dela programa bomo člani BDS izkoristili čas tudi za občni zbor. Vse nečlane vljudno vabimo, da podpišejo pristopne izjave in se nam v društvu pridružijo.

Med odmori bo obenem čas za ogled plakatov s predstavitvijo dobre prakse, predstavile se nam bodo tudi avtorice, s katerimi se bomo pogovorili pri pogovoru, ki bo zaokrožil naše letošnje srečanje. Njihovo znanje in izkušnje bodo predstavljena v drugem delu zbornika, ki bo izšel v elektronski obliki.

Program posveta in prijavnica za udeležbo sta priložena. Udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi.

Lepo vas pozdravljamo.

 

            Savina Zwitter,                                                                     dr. Zoltan Jan,

predsednica Upravnega odbora BDS                               predsednik Bralnega društva Slovenije

Various

Language Note of the Week 35

Four little tips this week (skip to number four if you’re in a hurry and about to write a test):

1) Changing the tried-and-true word order adds life to your prose.

If you (as many students do) write “however” several times in your essays, switch it occasionally to the second position:

“However, I do not use the word too often.”
“My brother, however, has serious issues with ‘however.'”

Similarly, instead of writing “such as” all the time, try something like this:

“In my spare time I watch such cartoons as ‘Tom and Jerry,’ ‘The Smurfs,’ and ‘South Park.'”

2) Here’s one that you all know but that native speakers are forgetting. (Taken from a Toronto Star article.)

“The Canadians sleepwalked through the first period and trailed by two goals against the Slovenians who came ready to compete.”

Hmmm. Was the Canadian hockey team somehow leading against a second Slovenian team that did not come “ready to compete”? Were there two Slovenian teams on the ice?

3) Put your name on your essays. Half – got that? HALF!!! – of the essays I have received as e-mail attachments over the past two weeks had no name.

4) If you have the option of choosing questions on a test (e.g. “Answer four of the following five questions.”), do not answer more than you have to. If I ask for seven answers, I grade the first seven given. Not more.

A good test-taker might write answers for nine (instead of seven), then cross out the ones that sound weakest.

All Language Notes of the Week are available at:
http://www2.arnes.si/~bjason/LNW.pdf

Various

Language Note of the Week 30

Take three seconds and shorten this sentence:

“What Ralph evokes in Randy is something new.”

“_______ evokes in Randy __ something new.”

Or:

“Ralph evokes something new in Randy.”

Unless you need time to think, or unless you want to up the anticipation, chop the needless “what” and “is.”

Time to think:
“May I take your order?”
“Well, what I would really like to order from the menu is…” (vs. “I’ll have a beer.”)

Upping the anticipation:
“What really, truly annoys me about this menu is…”

All Language Notes of the Week are available at:
http://www2.arnes.si/~bjason/LNW.pdf

Tips Various

Jason Blake’s Language Tips

Jason Blake, a teacher at the English Department in Ljubljana and also a member of the Association for the Study of English, has kindly agreed to share the weekly language tips that he prepares for his students with the readers of this blog. We will post his Language Notes on a weekly basis.

You can find some of Jason’s older tips here (and for even more content, you’re welcome to explore other parts of his webpage). The first tip published on this blog is “Language Note of the Week 26”.

Various

Welcome

Dear readers, dear members of the Slovene Association for the Study of English,

Welcome to the blog of the Slovene Association for the Study of English and its academic journal ELOPE.