Book Reviews for The Messenger

Have you ever thought of writing a review for The Messenger? The list of books for review has just been considerably added to, and is available, as always, on the ESSE website: http://www.essenglish.org/books-for-review.html

Posted in Calls, Tips | Tagged , , | Leave a comment

12th ESSE Conference – UPJŠ Košice 2014

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, The Department of British and American Studies, Faculty of Arts
and SKASE (The Slovak Association for the Study of English)


look forward to welcoming you to the

12th ESSE CONFERENCE

in

KOŠICE, SLOVAKIA

Friday 29 August – Tuesday 2 September, 2014

Link: http://kaa.ff.upjs.sk/en/event/4/12th-e-s-s-e-c-o-n-f-e-r-e-n-c-e

Posted in Calls, Events | Tagged , , | Leave a comment

Redna letna skupščina SDAŠ

Spoštovani člani Slovenskega društva za angleške študije,

Vljudno vas vabim, da se udeležite redne letne skupščine SDAŠ, ki bo v  petek 27. 9. 2013 ob 15.00 v sobi 302 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dnevni red:

 

  1. Sprejem dnevnega reda, določitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
  2. Poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2013
  3. Poročilo o finančnem stanju društva (Andrej Stopar)
  4. Sodelovanje z ESSE

–          Board meeting v Cluju

–          Konferenca v Košicah 2014

5. Mandati predsednika, namestnika, tajnika in blagajnika SDAŠ

6. Imenovanje predstavnika SDAŠ v ESSE Board

7. Načrt dela za leto 2014

–          Konferenca Words and Music II, 11 – 12 April, 2014

–          ELOPE

–          Facebook profil in blog

8. Razno.

Prosim, da se skupščine zanesljivo udeležite.

 

Smiljana Komar

Predsednica SDAŠ

Ljubljana, 19. 9. 2013

Posted in Calls, Events, Various | Tagged , , , | Leave a comment

ESSE Bursaries for 2014

The rules for the ESSE Book Awards for 2014 (for books published in 2012 and 2013) have been issued: see the ESSE website for more information. The prizes will be awarded at the ESSE Conference in Kosice. Click here for more.

 

Posted in Calls, Events, Various | Tagged , , , , | Leave a comment

Words and Music II 2014

In December, 2011, the first Words and Music conference was held in Maribor, Slovenia. Words and Music II will take place at the sunny Slovenian seaside. This conference will explore the relationship between words and music, and the place of that relationship in modern culture.

Conference Website: http://events.ff.uni-mb.si/wordsandmusic/

Conference FB page: https://www.facebook.com/groups/wordsandmusicconference/

Posted in Calls, Events, Various | Tagged | Leave a comment

The Thinking Approach to language teaching and learning – TA

A piece of news for anyone thinking about “The Thinking Approach to language teaching and learning – TA”:

For the past 15 years the TA team has been developing an approach to language teaching and learning that allows for an integrated development of language and thinking skills (The Thinking Approach to language teaching and learning – TA). Nowadays the TA is being used in many European countries and has trained over 500 teachers across Europe. You can find more details about the TA here:

http://www.thinking-approach.org/ (description of the approach and materials for teachers of English)
http://www.ta-teachers.eu/ (a community of teachers using the approach)
http://www.ta-parents.eu/ (materials for family learning based on the approach)

A residential week long TA course for language teachers will take place in Riga in March 2013. This course is included in the official catalogue of the European Commission, therefore all costs associated with the course can be covered by an EU grant (including travel and accommodation). Detailed information about the course, including feedback from the previous course participants, can be found here:
http://www.ta-group.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Acourse-1&catid=47%3Aresidential-courses&Itemid=81

This is a link to the course page in the EU catalogue where you can also see the preliminary course programme:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=37808

The deadline for the EU grant application is 17 September. The applications are to be sent to the National Agency of the applicant’s country. The list of the Agencies can be found here:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm

Posted in Events, Tips, Various | Tagged , , | Leave a comment

Smiljana Komar – ESSE Secretary

Dear SDAŠ members,
We are happy to inform you that our own Smiljana Komar has been elected ESSE Secretary. She will assume her new role in the ESSE Executive (http://www.essenglish.org/history.html#Executive) January 1st, 2014. Congratulations, Smilja!!!

Posted in Events, Various | Tagged , , , | Leave a comment

Elope X – Spring

SDAŠ is proud to announce a new volume of its academic journal ELOPE (Vol. X – Spring).

If you would like a printed issue, please write to our treasurer Andrej Stopar. SDAŠ members and the authors of the articles will receive their free copies in the next couple of weeks.

Let us remind you that the journal is also available on-line: http://www.sdas.edus.si/elope.html

Posted in Events, Various | Tagged , , , , , , | Leave a comment

10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

Posredujemo vabilo Bralnega društva Slovenije:

Vabilo na 10. strokovni posvet Bralnega društva Slovenije

“TUDI MI BEREMO. Različni bralci z različnimi potrebami”,

ki bo v ponedeljek, 9. septembra 2013,

v Klubu CD, Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10

Spoštovani!

Bralno društvo Slovenije (BDS) vsako drugo leto obeleži mednarodni dan pismenosti s strokovnim posvetovanjem. Letošnje posvetovanje namenjamo problematiki različnih vrst bralcev s posebnimi potrebami v različnih starostnih obdobjih. Osredotočamo se na težave, kot so disleksija, odpor do branja, težave slepih in slabovidnih, gluhih, ljudi z govorno-jezikovnimi motnjami.

Strokovno posvetovanje namenjamo članicam in članom Bralnega društva Slovenije, strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov, knjižnic, fakultet, založb in študentom. Vabimo vas, da se srečanja udeležite, sodelujete v strokovnem dialogu in ga obogatite s svojim razmišljanjem!

V nizu strokovnih prispevkov se bo dr. Milena Košak Babuder posvetila mladostnikom z disleksijo, ki jih je v naših šolah iz leta v leto več. Dr. Martina Ozbič bo predstavila, katere veščine mora usvojiti otrok, da lahko bere. Dr. Cirila Peklaj se bo poglobila v premoščanje odpora do branja. Slepim bo posvečenih nekaj referatov po odmoru, ki jih bodo predstavile Tatjana Murn, dr. Aksinija Kermanuner ter Nina Schmidt. Temo bo zaključila zanimiva delavnica. O pismenosti pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami bosta spregovorili Anja Štrekelj in Nika Vizjak, o odnosu med branjem in učenjem pa Suzana Vasič in Tjaša Burja. Bralni pismenosti in branjem v slovenskem znakovnem jeziku sta posvečena referata mag. Irene Dornik in zaposlenih v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Primer iz prakse iz sežanske Kosovelove knjižnice nam bo predstavila Tanja Bratina Grmek. V zaključni delavnici pa bomo spoznali branje s pomočjo znakovnega jezika.

Po koncu dopoldanskega dela programa bomo člani BDS izkoristili čas tudi za občni zbor. Vse nečlane vljudno vabimo, da podpišejo pristopne izjave in se nam v društvu pridružijo.

Med odmori bo obenem čas za ogled plakatov s predstavitvijo dobre prakse, predstavile se nam bodo tudi avtorice, s katerimi se bomo pogovorili pri pogovoru, ki bo zaokrožil naše letošnje srečanje. Njihovo znanje in izkušnje bodo predstavljena v drugem delu zbornika, ki bo izšel v elektronski obliki.

Program posveta in prijavnica za udeležbo sta priložena. Udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi.

Lepo vas pozdravljamo.

 

            Savina Zwitter,                                                                     dr. Zoltan Jan,

predsednica Upravnega odbora BDS                               predsednik Bralnega društva Slovenije

Posted in Events, Various | Tagged , , , | Leave a comment

Language Note of the Week 40

This is the final note for this academic year, and it’s an odd one because it has to do with a single word. That said, the odd Language Note has of course been lexical.

The word is “odd.”

“Canada sent the odd performer behind the Iron Curtain in those years” can mean “…sent the WEIRD/STRANGE/KOOKY performer…”

It can also mean something like “EVERY ONCE IN A WHILE Canada sent a performer behind the Iron Curtain in those years.”

Check out the sub-titles next time you watch a film. Very, very often even good translators flub “odd,” making for odd translations.

Sentences like “She has the odd beer every now and then” come out as grammatical but incomprehensibly bizarre.

All Language Notes of the Week are available at:
http://www2.arnes.si/~bjason/LNW.pdf

A new application for 101 English Tips:

Posted in Tips | Tagged , , , , | Leave a comment